FoodP B.V. produceert levensmiddelen voor een aantal A-merken, waaronder ook voor BrandA B.V. FoodP koopt haar grondstoffen in bij verschillende leveranciers, onder andere bij producent SupB B.V.

Naar rechts

Voorkom een recall
Stel je toekomst veilig!

Meer informatie ontvangen?

Aanvraag wordt verstuurd..
Goed Uw aanvraag is ingediend
Daar is iets mis gegaan, probeer het eventueel later nog eens
Ongeldige URL

of bel

084 00 39 020

Naar links

FoodP B.V. krijgt een klacht binnen van BrandA B.V. dat een aantal van de producten die door FoodP B.V. geproduceerd zijn hebben geleid tot klachten bij consumenten die er ziek van werden. Eén van de consumenten heeft zelfs de politie ingeschakeld.

FoodP B.V. reageert niet direct op de klachten en voegt de klacht gewoon bij haar af te handelen klacht van die maand.

Naar rechts

FoodRecall.nl voert een jaarlijkse scan uit waarbij wordt ingegaan op alle voor de onderneming van toepassing zijnde risico’s. Door een gerichte aanpak betreffende het accepteren, reduceren of wegnemen van de risico’s krijgt de onderneming een verminderd risico profiel aangaande productrecalls en de gevolgen daarvan.

Daarnaast zullen de voorgestelde maatregelen ook een positieve invloed hebben op de kwaliteit en kostprijs van de producten en diensten van de onderneming.

Naar links

Na vier dagen krijgt FoodP B.V. een telefoontje van BrandA B.V. dat de supermarkten die de producten van BrandA voeren hebben besloten het product uit de handel te nemen omdat er steeds meer klachten van consumenten binnenkomen.

Naar rechts

FoodRecall.nl begeleidt haar klanten bij de jaarlijkse recall oefening, door realistische scenario’s uit te werken, en zo de onderneming goed voor te bereiden op eventuele crisis situaties.

Door bij problemen van serieuze aard FoodRecall.nl direct in te schakelen worden de juiste stappen direct genomen, waaronder het direct schakelen met klanten om een zo goed mogelijke inperking van de schade te bewerkstelligen.

Naar links

FoodP B.V. komt nu in actie en stelt een analyse in naar wat er gebeurd zou kunnen zijn en komt er achter dat SupB B.V. een aantal grondstoffen heeft geleverd die niet in orde waren en dient een klacht in bij SupB B.V.

FoodP B.V. zit met de handen in het haar: moet de overheid worden ingeschakeld? Is FoodP B.V. wel afdoende verzekerd? FoodP B.V. heeft inmiddels al een aansprakelijkheidsstelling gekregen van BrandA B.V. voor de geleden en nog te verwachten schade naar aanleiding van de recall.

Naar rechts

Door bij problemen van serieuze aard FoodRecall.nl direct in te schakelen worden de juiste stappen direct genomen, waaronder het zo nodig direct aansprakelijk stellen van leveranciers voor alle te verwachten schade.

Op het moment van een recall kan FoodRecall.nl haar klanten bijstaan met gedegen advies. Tijdens een recall is het op tijd uitvoeren van de juiste acties van het grootste belang en kan mogelijk het verschil betekenen tussen een goede afhandeling in samenwerking met de verzekeraar en een faillissement van de onderneming.

Naar links

FoodP B.V. probeert op haar beurt SupB B.V. aansprakelijk te stellen, maar nu blijkt dat FoodP B.V. geen inkoopvoorwaarden heeft opgesteld en dat FoodP ook de verkoopvoorwaarden van SupB B.V. heeft geaccepteerd, waarin duidelijk is opgenomen dat een eventueel te vergoeden schade beperkt blijft tot de waarde van de geleverde producten.

FoodP B.V. kijkt of ze alles op haar verzekering kan verhalen, maar komt er achter dat de recall verzekering alleen tot uitkering overgaat als er een recall plaatsvindt op instigatie van de overheid.

Naar rechts

FoodRecall.nl evalueert structureel contractuele zaken als inkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden voor haar klanten. Hiermee worden risico’s zo veel mogelijk buiten de onderneming gelegd en aansprakelijkheden beperkt.

FoodRecall.nl bekijkt ook samen met haar klanten de benodigde productsaansprakelijkheidsverzekeringen en recallverzekeringen. Hiermee wordt zorg gedragen voor een realistische afdekking van potentiële risico’s.

Naar links

Inmiddels is er door BrandA B.V. een gerechtelijke procedure gestart en wordt door de rechtbank besloten om beslag te laten leggen op de bezittingen van FoodP B.V. Omdat FoodP B.V. haar eigendommen niet goed gescheiden heeft van haar verkoopactiviteiten komt het hele bedrijf stil te liggen.

Doordat de eigenaar van FoodP B.V. geen juiste holding structuur heeft opgezet, is hij persoonlijk ook nog aansprakelijk voor de schade indien deze niet geheel door FoodP B.V. gedragen kan worden.

Naar rechts

In geval dat het komt tot een rechtszaak kan FoodRecall.nl haar klant bijstaan in het opzetten van het betoog in samenwerking met een gespecialiseerd advocaat, daarbij gebruikmakend van al haar expertise en ervaring in dit soort zaken. Hierdoor wordt de kans op het winnen van een rechtszaak significant groter.

Tevens bekijkt FoodRecall.nl diepgaand de ondernemingsstructuur. Hierdoor wordt zorg gedragen voor een goede scheiding van eigendommen en activiteiten, waardoor in geval van dispuut met leveranciers of klanten het bedrijf gewoon door kan gaan.

Naar links

Twee maanden later wordt FoodP B.V. failliet verklaard door de rechter, teneinde door verkoop van alle bezittingen de claim van BrandA B.V. te kunnen voldoen.

De eigenaar van FoodP B.V. vraagt zich af waarom dit zo fout heeft kunnen gaan.

Tijdens zijn naspeuringen vindt hij een waarschuwing uit het RASFF systeem van de Europese Unie waarin gewaarschuwd wordt voor malafide ingrediënten uit India.

Verder na speurwerk levert bewijs op dat SupB B.V. exact deze ingrediënten heeft gebruikt.

Naar rechts

FoodRecall.nl kan de eigendomsstructuur van de onderneming grondig evalueren. Door dit te doen wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van eigenaren sterkt ingeperkt.

FoodRecall.nl brengt bij al haar klanten het complete assortiment van grondstoffen in kaart en houdt online internationale databases van overheden in de gaten op mogelijke meldingen die gevaar voor de grondstoffen kunnen betekenen.

Indien er een potentieel gevaar is wordt dit binnen 24 uur gecommuniceerd naar haar klanten.

Naar links
Omhoog
Activeer FoodRecall

Hoe kan dit beter? Scroll terug omhoog om voor elke situatie te bekijken welke preventieve rol of oplossende factor FoodRecall.nl voor u kan betekenen.