FoodRecall.nl is gespecialiseerd in het voorkomen van recalls, het begeleiden
van ondernemingen tijdens een recall en het ondersteunen van ondernemingen
in disputen die ontstaan zijn als het gevolg van een recall

Recall Preventie
Recall Management
Claim Management
 • Bedrijfsscan
 • Jaarlijkse recall oefening
 • Communicatie pakket
 • Alert monitoring

Bedrijfsscan

Tijdens een initiële (of jaarlijkse) bedrijfsscan wordt het bedrijf geheel doorgelicht door FoodRecall.nl op alle mogelijke risico’s die kunnen leiden tot een recall, maar ook risico’s die de gevolgen van een recall mogelijk verergeren.

Jaarlijkse recall oefening

Veel bedrijven voeren jaarlijks slechts een zeer beperkte traceerbaarheidsoefening uit. FoodRecall.nl verzorgt jaarlijks een op de klant toegesneden realistische recall oefening. Hierdoor worden mogelijke zwakke plekken goed getest en kunnen zonodig verbeterd worden.

Communicatie pakket

FoodRecall.nl kan een op maat gemaakt communicatie pakket voorbereiden, zodat ten tijde van een echte recall de onderneming reeds duidelijke draaiboeken heeft en geen kostbare tijd verliest.

Alert monitoring

FoodRecall.nl heeft een uniek systeem, waarmee wereldwijd alle problemen met grondstoffen in de voedingswereld dagelijks worden gemonitord. Door de gebruikte grondstoffen en leveranciers door te geven aan FoodRecall.nl zullen mogelijke problemen binnen 24uur bekend zijn en kunnen zo in de kiem gesmoord worden.

 • Coördineren van activiteiten tijdens de recall
 • Inschakelen van experts
 • Begeleiden van autoriteiten en verzekeringen
 • Dossiervorming

Coördineren van activiteiten tijdens de recall

FoodRecall.nl zal voor haar klanten ten tijde van een recall alle benodigde activiteiten monitoren en coördineren. Hierdoor worden de juiste stappen in de juiste volgorde gezet, waardoor het risico voor de onderneming zoveel mogelijk beperkt blijft.

Inschakelen van experts

FoodRecall.nl heeft een breed netwerk van (internationale) experts, en kan die desgewenst ten tijde van een recall direct inzetten om de juiste gegevens en inzichten te verkrijgen.

Begeleiden van autoriteiten en verzekeringen

Het goed begeleiden en informeren van autoriteiten en verzekeringen is van het grootste belang tijdens een recall. FoodRecall.nl heeft hier veel ervaring mee en weet zo de risico’s voor haar klanten te beperken.

Dossiervorming

Een goede dossiervorming ten tijde van een recall kan het verschil maken tussen alles vergoed krijgen en failliet gaan als gevolg van de recall. FoodRecall.nl begeleidt haar klanten met een heldere en gedetailleerde dossiervorming.

 • Onderzoeken toedracht van de recall
 • Onderbouwd plan van aanpak
 • Opstellen processtukken voor de rechtbank
 • Inzetten van experts

Onderzoeken toedracht van de recall

Tijdens een recall zijn niet altijd alle zaken even duidelijk. Het kan daarom goed zijn om na de geleden schade toch nog gedetailleerd terug te sporen naar de daadwerkelijke oorzaak van de recall. FoodRecall heeft veel kennis van en inzicht in de voedingsmiddelen industrie en kan daardoor nieuwe inzichten naar boven brengen.

Onderbouwd plan van aanpak

Op basis van een eerder onderzoek zal FoodRecall.nl altijd een helder en eerlijk advies geven aan haar klant. Dit kan enerzijds een aansporing zijn om te procederen, anderzijds kan het ook een afraden zijn van verdere stappen op basis van een gedegen kosten-baten analyse.

Opstellen processtukken voor de rechtbank

FoodRecall.nl werkt samen met gespecialiseerde advocatenkantoren en begeleidt haar klanten in het opstellen van de processtukken voor de rechtbank. Een goede onderbouwing die op feiten en inzichten is gestoeld heeft de meeste kans van slagen voor een rechter.

Inzetten van experts

Indien nodig kan FoodRecall.nl experts inzetten uit haar brede, internationale netwerk om een rechtszaak kracht bij te zetten en zo de winstkans van haar klanten sterk te vergroten.